Сао Т&П: Разходи за образование, процент от БВП

(Мерна единица: процента; Източник: Световната банка)

Разходи за образование, процент от БВП (процента): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Сао Т&П от 2002 г. до 2014 г. Средната стойност за Сао Т&П през този период е 5.67 процента при минимум от 2.88 процента през 2002 г. и максимум от 10.69 процента през 2009 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : General government expenditure on education (current, capital, and transfers) is expressed as a percentage of GDP. It includes expenditure funded by transfers from international sources to government. General government usually refers to local, regional and central governments.