С. Арабия Икономически индикатори
Изберете индикатор

С. Арабия Control of corruption

(points, Източник: The World Bank)

Control of corruption (points): За този индикатор, The World Bank предоставя данни за С. Арабия от 1996 г. до 2015 г. Средната стойност за С. Арабия през този период е -0.18 points при минимум от -0.69 points през 1998 г. и максимум от 0.1 points през 2014 г.


От:
До:
Download as:
Класиране по Control of corruption на повече от 200 държави. Създайте и изтеглете графики за: С. Арабия, Control of corruption и други индикатори чрез инструмента за сравнение на държави..

Definition: The index for Control of Corruption captures perceptions of the extent to which public power is exercised for private gain, including both petty and grand forms of corruption, as well as capture of the state by elites and private interests.