Корея, Реп.: Current account, percent of GDP

(Мерна единица: percent; Източник: The World Bank)

Current account, percent of GDP (percent): За този индикатор, The World Bank предоставя данни за Корея, Реп. от 1976 г. до 2016 г. Средната стойност за Корея, Реп. през този период е 0.66 percent при минимум от -10.53 percent през 1980 г. и максимум от 10.7 percent през 1998 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : Current account balance is the sum of net exports of goods and services, net primary income, and net secondary income.