Корея, Реп.: Dollar exchange rate

(Мерна единица: local currency units per dollar; Източник: The International Monetary Fund)

Dollar exchange rate (local currency units per dollar): За този индикатор, The International Monetary Fund предоставя данни за Корея, Реп. от 1960 г. до 2016 г. Средната стойност за Корея, Реп. през този период е 736.12 local currency units per dollar при минимум от 63.13 local currency units per dollar през 1960 г. и максимум от 1401.44 local currency units per dollar през 1998 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : Official exchange rate refers to the exchange rate determined by national authorities or to the rate determined in the legally sanctioned exchange market. It is calculated as an annual average based on monthly averages (local currency units relative to the U.S. dollar).