Корея, Реп.: Government spending, percent of GDP

(Мерна единица: percent; Източник: The World Bank)

Government spending, percent of GDP (percent): За този индикатор, The World Bank предоставя данни за Корея, Реп. от 1960 г. до 2016 г. Средната стойност за Корея, Реп. през този период е 11.72 percent при минимум от 8.21 percent през 1964 г. и максимум от 15.21 percent през 2016 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : General government final consumption expenditure (formerly general government consumption) includes all government current expenditures for purchases of goods and services (including compensation of employees). It also includes most expenditures on national defense and security, but excludes government military expenditures that are part of government capital formation.