Корея, Реп.: Income and profits taxes

(Мерна единица: percent; Източник: The World Bank)

Income and profits taxes (percent): За този индикатор, The World Bank предоставя данни за Корея, Реп. от 1972 г. до 2015 г. Средната стойност за Корея, Реп. през този период е 27.34 percent при минимум от 22.16 percent през 1975 г. и максимум от 34.76 percent през 1989 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : Taxes on income, profits, and capital gains are levied on the actual or presumptive net income of individuals, on the profits of corporations and enterprises, and on capital gains, whether realized or not, on land, securities, and other assets. Intragovernmental payments are eliminated in consolidation.