Корея, Реп.: Очаквана продължителност на живота

(Мерна единица: години; Източник: Световната банка)

Очаквана продължителност на живота (години): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Корея, Реп. от 1960 г. до 2015 г. Средната стойност за Корея, Реп. през този период е 69.42 години при минимум от 53 години през 1960 г. и максимум от 82.16 години през 2014 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : Life expectancy at birth indicates the number of years a newborn infant would live if prevailing patterns of mortality at the time of its birth were to stay the same throughout its life.