Корея, Реп.: Mobile phone subscribers

(Мерна единица: million subscribers; Източник: The International Telecommunication Union)

Mobile phone subscribers (million subscribers): За този индикатор, The International Telecommunication Union предоставя данни за Корея, Реп. от 1960 г. до 2016 г. Средната стойност за Корея, Реп. през този период е 18.96 million subscribers при минимум от 0 million subscribers през 1960 г. и максимум от 61.3 million subscribers през 2016 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : Mobile cellular telephone subscriptions are subscriptions to a public mobile telephone service that provide access to the PSTN using cellular technology. The indicator includes (and is split into) the number of postpaid subscriptions, and the number of active prepaid accounts (i.e. that have been used during the last three months). The indicator applies to all mobile cellular subscriptions that offer voice communications. It excludes subscriptions via data cards or USB modems, subscriptions to public mobile data services, private trunked mobile radio, telepoint, radio paging and telemetry services.