Корея, Реп.: Оборот на фондовата борса

(Мерна единица: процента; Източник: Световната банка)

Оборот на фондовата борса (процента): За този индикатор, Световната банка предоставя данни за Корея, Реп. от 1979 г. до 2016 г. Средната стойност за Корея, Реп. през този период е 136.65 процента при минимум от 48.74 процента през 1980 г. и максимум от 407.88 процента през 1997 г. Виж класацията за този индикатор или използвай Сравнение по държави, за да сравните тенденциите във времето.
От:
До:
Download as:
API

Дефиниция : Turnover ratio is the value of domestic shares traded divided by their market capitalization. The value is annualized by multiplying the monthly average by 12.