Великобритания Икономически индикатори
Изберете индикатор

Великобритания Control of corruption

(points, Източник: The World Bank)

Control of corruption (points): За този индикатор, The World Bank предоставя данни за Великобритания от 1996 г. до 2015 г. Средната стойност за Великобритания през този период е 1.85 points при минимум от 1.56 points през 2010 г. и максимум от 2.24 points през 2000 г.


От:
До:
Download as:
Класиране по Control of corruption на повече от 200 държави. Създайте и изтеглете графики за: Великобритания, Control of corruption и други индикатори чрез инструмента за сравнение на държави..

Definition: The index for Control of Corruption captures perceptions of the extent to which public power is exercised for private gain, including both petty and grand forms of corruption, as well as capture of the state by elites and private interests.