Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

ATM machines per 100,000 people: Средната стойност за 2014 г. е 49.92 ATMs per 100,000 adults. Най-високата стойност е в Корея, Реп.: 283.03 ATMs per 100,000 adults, а най-ниската стойност е в Афганистан: 0.78 ATMs per 100,000 adults. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: ATM machines per 100,000 people.
Дефиниция : Number of ATMs per 100,000 adults. Automated teller machines are computerized telecommunications devices that provide clients of a financial institution with access to financial transactions in a public place.
Bild einbetten:
schließen