Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Достъп до електричество: Средната стойност за 2014 г. е 81.36 процента. Най-високата стойност е в Аржентина: 100 процента, а най-ниската стойност е в Бурунди: 7 процента. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Достъп до електричество.
Дефиниция : Access to electricity is the percentage of population with access to electricity. Electrification data are collected from industry, national surveys and international sources.
Bild einbetten:
schließen