Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Airline passengers: Средната стойност за 2015 г. е 21.92 million passengers. Най-високата стойност е в САЩ: 798.23 million passengers, а най-ниската стойност е в Албания: 0 million passengers. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Airline passengers.
Дефиниция : Air passengers carried include both domestic and international aircraft passengers of air carriers registered in the country.
Bild einbetten:
schließen