Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Airline passengers: Средната стойност за г. е 24 million passengers. Най-високата стойност е в САЩ: 822.95 million passengers, а най-ниската стойност е в Сомалия: 0 million passengers. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Airline passengers.
Дефиниция : Air passengers carried include both domestic and international aircraft passengers of air carriers registered in the country.
Bild einbetten:
schließen