Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Раждаемост: Средната стойност за г. е 21.18 брой раждания на 1000 души. Най-високата стойност е в Нигер: 49.44 брой раждания на 1000 души, а най-ниската стойност е в Португалия: 7.9 брой раждания на 1000 души. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Раждаемост.
Дефиниция : Crude birth rate indicates the number of live births occurring during the year, per 1,000 population estimated at midyear. Subtracting the crude death rate from the crude birth rate provides the rate of natural increase, which is equal to the rate of population change in the absence of migration.
Bild einbetten:
schließen