Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Емисии на въглероден двуокис (CO2): Средната стойност за г. е 175322.3 килотона. Най-високата стойност е в Китай: 10291927 килотона, а най-ниската стойност е в Тувалу: 11 килотона. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Емисии на въглероден двуокис (CO2).
Дефиниция : Carbon dioxide emissions are those stemming from the burning of fossil fuels and the manufacture of cement. They include carbon dioxide produced during consumption of solid, liquid, and gas fuels and gas flaring.
Bild einbetten:
schließen