Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Емисии на CO2 на глава от населението: Средната стойност за г. е 4.78 метрични тона. Най-високата стойност е в Катар: 45.42 метрични тона, а най-ниската стойност е в Бурунди: 0.04 метрични тона. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Емисии на CO2 на глава от населението.
Дефиниция : Carbon dioxide emissions are those stemming from the burning of fossil fuels and the manufacture of cement. They include carbon dioxide produced during consumption of solid, liquid, and gas fuels and gas flaring.
Bild einbetten:
schließen