Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Current account, percent of GDP: Средната стойност за г. е -3.7 percent. Най-високата стойност е в Макао: 25.45 percent, а най-ниската стойност е в Либерия: -42.26 percent. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Current account, percent of GDP.
Дефиниция : Current account balance is the sum of net exports of goods and services, net primary income, and net secondary income.
Bild einbetten:
schließen