Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Смъртност: Средната стойност за г. е 7.93 смъртни случаи на 1000 души. Най-високата стойност е в България: 15.3 смъртни случаи на 1000 души, а най-ниската стойност е в Катар: 1.49 смъртни случаи на 1000 души. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Смъртност.
Дефиниция : Crude death rate indicates the number of deaths occurring during the year, per 1,000 population estimated at midyear. Subtracting the crude death rate from the crude birth rate provides the rate of natural increase, which is equal to the rate of population change in the absence of migration.
Bild einbetten:
schließen