Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Разходи за образование, процент от БВП: Средната стойност за г. е 4.66 процента. Най-високата стойност е в Зимбабве: 8.43 процента, а най-ниската стойност е в Монако: 1.02 процента. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Разходи за образование, процент от БВП.
Дефиниция : General government expenditure on education (current, capital, and transfers) is expressed as a percentage of GDP. It includes expenditure funded by transfers from international sources to government. General government usually refers to local, regional and central governments.
Bild einbetten:
schließen