Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Разходи за образование, процент от БВП: Средната стойност за 2013 г. е 4.19 процента. Най-високата стойност е в Малави: 7.7 процента, а най-ниската стойност е в Монако: 1.33 процента. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Разходи за образование, процент от БВП.
Bild einbetten:
schließen