Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Потребление на енергия на човек от населението: Средната стойност за 2014 г. е 4187.89 килограми нефтен еквивалент. Най-високата стойност е в Исландия: 17583.61 килограми нефтен еквивалент, а най-ниската стойност е в Мексико: 1510.12 килограми нефтен еквивалент. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Потребление на енергия на човек от населението.
Bild einbetten:
schließen