Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Female labor force participation: Средната стойност за г. е 52.57 percent. Най-високата стойност е в Руанда: 86.27 percent, а най-ниската стойност е в Сирия: 12.28 percent. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Female labor force participation.
Дефиниция : Labor force participation rate is the proportion of the population ages 15 and older that is economically active: all people who supply labor for the production of goods and services during a specified period.
Bild einbetten:
schließen