Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Равнище на грамотност при жените от 15 до 24 години: Средната стойност за 2013 г. е 92.24 процента. Най-високата стойност е в Узбекистан: 100 процента, а най-ниската стойност е в Чад: 45.99 процента. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Равнище на грамотност при жените от 15 до 24 години.
Bild einbetten:
schließen