Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Съотношение момичета/момчета в началните училища: Средната стойност за 2014 г. е 0.98 процента. Най-високата стойност е в Сенегал: 1.09 процента, а най-ниската стойност е в Афганистан: 0.7 процента. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Съотношение момичета/момчета в началните училища.
Дефиниция : Gender parity index for gross enrollment ratio in primary education is the ratio of girls to boys enrolled at primary level in public and private schools.
Bild einbetten:
schließen