Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Съотношение мъже/жени в следгимназиално образование: Средната стойност за г. е 1.27 процента. Най-високата стойност е в Катар: 6.94 процента, а най-ниската стойност е в Того: 0.43 процента. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Съотношение мъже/жени в следгимназиално образование.
Дефиниция : Gender parity index for gross enrollment ratio in tertiary education is the ratio of women to men enrolled at tertiary level in public and private schools.
Bild einbetten:
schließen