Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Female unemployment: Средната стойност за г. е 10.43 percent. Най-високата стойност е в Гамбия: 38.44 percent, а най-ниската стойност е в Камбоджа: 0.21 percent. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Female unemployment.
Дефиниция : Unemployment refers to the share of the labor force that is without work but available for and seeking employment.
Bild einbetten:
schließen