Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Коефициент на плодовитост: Средната стойност за г. е 2.78 брой раждания на една жена. Най-високата стойност е в Нигер: 7.6 брой раждания на една жена, а най-ниската стойност е в Португалия: 1.21 брой раждания на една жена. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Коефициент на плодовитост.
Дефиниция : Total fertility rate represents the number of children that would be born to a woman if she were to live to the end of her childbearing years and bear children in accordance with age-specific fertility rates of the specified year.
Bild einbetten:
schließen