Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

БВП на глава от населението, ППС: Средната стойност за 2015 г. е 18494.16 щатски долари. Най-високата стойност е в Катар: 132938 щатски долари, а най-ниската стойност е в Централна А. Р.: 581 щатски долари. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: БВП на глава от населението, ППС.
Bild einbetten:
schließen