Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

GDP per unit of energy: Средната стойност за 2014 г. е 10.17 GDP (in dollars) per kilogram of oil equivalent. Най-високата стойност е в Хонконг: 28.22 GDP (in dollars) per kilogram of oil equivalent, а най-ниската стойност е в Конго: 1.96 GDP (in dollars) per kilogram of oil equivalent. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: GDP per unit of energy.
Дефиниция : GDP per unit of energy use is the PPP GDP per kilogram of oil equivalent of energy use. PPP GDP is gross domestic product converted to 2011 constant international dollars using purchasing power parity rates. An international dollar has the same purchasing power over GDP as a U.S. dollar has in the United States.
Bild einbetten:
schließen