Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Иновационен индекс: Средната стойност за г. е 36.73 точки. Най-високата стойност е в Швейцария: 66.3 точки, а най-ниската стойност е в Йемен: 14.6 точки. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Иновационен индекс.
Дефиниция : The Global Innovation Index includes two sub-indices: the Innovation Input Sub-Index and the Innovation Output Sub-Index. The first sub-index is based on five pillars: Institutions, Human capital and research, Infrastructure, Market sophistication, and Business sophistication. The second sub-index is based on two pillars: Knowledge and technology outputs and Creative outputs. Each pillar is divided into sub-pillars and each sub-pillar is composed of individual indicators.
Bild einbetten:
schließen