Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Government spending, percent of GDP: Средната стойност за г. е 16.41 percent. Най-високата стойност е в Лесото: 35.33 percent, а най-ниската стойност е в Судан: 4.58 percent. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Government spending, percent of GDP.
Дефиниция : General government final consumption expenditure (formerly general government consumption) includes all government current expenditures for purchases of goods and services (including compensation of employees). It also includes most expenditures on national defense and security, but excludes government military expenditures that are part of government capital formation.
Bild einbetten:
schließen