Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Разходи за здравеопазване като процент от БВП: Средната стойност за 2014 г. е 6.82 процента. Най-високата стойност е в САЩ: 17.14 процента, а най-ниската стойност е в Лаос: 1.87 процента. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Разходи за здравеопазване като процент от БВП.
Bild einbetten:
schließen