Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Разходи за здравеопазване като процент от БВП: Средната стойност за 2014 г. е 6.82 процента. Най-високата стойност е в САЩ: 17.14 процента, а най-ниската стойност е в Лаос: 1.87 процента. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Разходи за здравеопазване като процент от БВП.
Дефиниция : Total health expenditure is the sum of public and private health expenditure. It covers the provision of health services (preventive and curative), family planning activities, nutrition activities, and emergency aid designated for health but does not include provision of water and sanitation.
Bild einbetten:
schließen