Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Високотехнологичен износ, процент от износа на промишлени продукти: Средната стойност за г. е 9.66 процента. Най-високата стойност е в Филипини: 53.06 процента, а най-ниската стойност е в Макао: 0 процента. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Високотехнологичен износ, процент от износа на промишлени продукти.
Дефиниция : High-technology exports are products with high R&D intensity, such as in aerospace, computers, pharmaceuticals, scientific instruments, and electrical machinery.
Bild einbetten:
schließen