Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Износ на информационни технологии: Средната стойност за г. е 4.24 процента. Най-високата стойност е в Хонконг: 48.65 процента, а най-ниската стойност е в Алжир: 0 процента. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Износ на информационни технологии.
Дефиниция : Information and communication technology goods exports include computers and peripheral equipment, communication equipment, consumer electronic equipment, electronic components, and other information and technology goods (miscellaneous).
Bild einbetten:
schließen