Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Internet users: Средната стойност за г. е 48.44 percent. Най-високата стойност е в Бермуда: 98.32 percent, а най-ниската стойност е в Еритрея: 1.08 percent. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Internet users.
Дефиниция : Internet users are individuals who have used the Internet (from any location) in the last 12 months. Internet can be used via a computer, mobile phone, personal digital assistant, games machine, digital TV etc.
Bild einbetten:
schließen