Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Labor force participation: Средната стойност за 2016 г. е 63.47 percent. Най-високата стойност е в Мадагаскар: 86.41 percent, а най-ниската стойност е в Йордания: 40.06 percent. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Labor force participation.
Дефиниция : Labor force participation rate is the proportion of the population ages 15 and older that is economically active: all people who supply labor for the production of goods and services during a specified period.
Bild einbetten:
schließen