Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Коефициент на икономическа активност : Средната стойност за 2014 г. е 64.03 процента. Най-високата стойност е в Танзания: 89.1 процента, а най-ниската стойност е в Молдова: 41.3 процента. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Коефициент на икономическа активност .
Дефиниция : Labor force participation rate is the proportion of the population ages 15 and older that is economically active: all people who supply labor for the production of goods and services during a specified period.
Bild einbetten:
schließen