Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Грамотност: Средната стойност за 2013 г. е 86.72 процента. Най-високата стойност е в Азербайджан: 99.79 процента, а най-ниската стойност е в Чад: 38.23 процента. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Грамотност.
Bild einbetten:
schließen