Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Приходи от природен газ: Средната стойност за 2014 г. е 0.98 процента. Най-високата стойност е в Трин. и Тобаго: 10.3 процента, а най-ниската стойност е в Франция: 0 процента. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Приходи от природен газ.
Дефиниция : Natural gas rents are the difference between the value of natural gas production at world prices and total costs of production.
Bild einbetten:
schließen