Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Приходи от природен газ: Средната стойност за 2015 г. е 0.5 процента. Най-високата стойност е в Туркменистан: 15.23 процента, а най-ниската стойност е в Молдова: 0 процента. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Приходи от природен газ.
Дефиниция : Natural gas rents are the difference between the value of natural gas production at world prices and total costs of production.
Bild einbetten:
schließen