Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Брой на данъците: Средната стойност за г. е 25.11 данъци. Най-високата стойност е в Венецуела: 70 данъци, а най-ниската стойност е в С. Арабия: 3 данъци. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Брой на данъците.
Дефиниция : Tax payments by businesses are the total number of taxes paid by businesses, including electronic filing. The tax is counted as paid once a year even if payments are more frequent.
Bild einbetten:
schließen