Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Население: Средната стойност за 2015 г. е 37.25 милиони. Най-високата стойност е в Китай: 1371.22 милиони, а най-ниската стойност е в Тувалу: 0.01 милиони. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Население.
Дефиниция : Total population is based on the de facto definition of population, which counts all residents regardless of legal status or citizenship. The values shown are midyear estimates.
Bild einbetten:
schließen