Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Записване в предучилищно образование: Средната стойност за г. е 65.91 процента. Най-високата стойност е в Либерия: 156.06 процента, а най-ниската стойност е в Мали: 4.06 процента. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Записване в предучилищно образование.
Дефиниция : Total enrollment in pre-primary education, regardless of age, expressed as a percentage of the total population of official pre-primary education age. GER can exceed 100% due to the inclusion of over-aged and under-aged students because of early or late school entrance and grade repetition.
Bild einbetten:
schließen