Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Дял на завършилите начално образование: Средната стойност за г. е 92.12 процента. Най-високата стойност е в Грузия: 120.68 процента, а най-ниската стойност е в Еритрея: 39.14 процента. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Дял на завършилите начално образование.
Дефиниция : Primary completion rate, or gross intake ratio to the last grade of primary education, is the number of new entrants (enrollments minus repeaters) in the last grade of primary education, regardless of age, divided by the population at the entrance age for the last grade of primary education. Data limitations preclude adjusting for students who drop out during the final year of primary education.
Bild einbetten:
schließen