Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Записване в начални училища: Средната стойност за 2014 г. е 105.12 процента. Най-високата стойност е в Мадагаскар: 146.74 процента, а най-ниската стойност е в Джибути: 67.95 процента. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Записване в начални училища.
Дефиниция : Total enrollment in primary education, regardless of age, expressed as a percentage of the population of official primary education age. GER can exceed 100% due to the inclusion of over-aged and under-aged students because of early or late school entrance and grade repetition.
Bild einbetten:
schließen