Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Възраст за започване на начално образование: Средната стойност за г. е 6.09 години. Най-високата стойност е в Ел Салвадор: 7 години, а най-ниската стойност е в Ирландия: 5 години. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Възраст за започване на начално образование.
Дефиниция : Entrance age of primary is the age at which students would enter primary education, assuming they had started at the official entrance age for the lowest level of education, had studied full-time throughout and had progressed through the system without repeating or skipping a grade.
Bild einbetten:
schließen