Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Railway passengers: Средната стойност за 2015 г. е 53842.65 million passengers times kilometers. Най-високата стойност е в Индия: 1147190 million passengers times kilometers, а най-ниската стойност е в Конго: 17 million passengers times kilometers. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Railway passengers.
Bild einbetten:
schließen