Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Railway transport of goods: Средната стойност за г. е 197218.74 metric tons times kilometers. Най-високата стойност е в САЩ: 2547253 metric tons times kilometers, а най-ниската стойност е в Ирландия: 96 metric tons times kilometers. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Railway transport of goods.
Bild einbetten:
schließen