Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Remittances: Средната стойност за г. е 2813.62 million U.S. dollars. Най-високата стойност е в Индия: 65229.6 million U.S. dollars, а най-ниската стойност е в С. Арабия: 0 million U.S. dollars. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Remittances.
Дефиниция : Personal transfers consist of all current transfers in cash or in kind made or received by resident households to or from nonresident households. Personal transfers thus include all current transfers between resident and nonresident individuals. Data are in current U.S. dollars.
Bild einbetten:
schließen