Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Разходи за НИРД: Средната стойност за 2014 г. е 1.17 процента. Най-високата стойност е в Корея, Реп.: 4.29 процента, а най-ниската стойност е в Мадагаскар: 0.02 процента. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Разходи за НИРД.
Bild einbetten:
schließen