Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Savings, percent of GDP: Средната стойност за г. е 21.43 percent. Най-високата стойност е в Бруней: 56.12 percent, а най-ниската стойност е в Афганистан: -10.89 percent. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Savings, percent of GDP.
Дефиниция : Gross savings are calculated as gross national income less total consumption, plus net transfers.
Bild einbetten:
schließen