Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Записване в средно-образователни училища: Средната стойност за г. е 86.62 процента. Най-високата стойност е в Белгия: 166.81 процента, а най-ниската стойност е в Нигер: 20.75 процента. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Записване в средно-образователни училища.
Дефиниция : Total enrollment in secondary education, regardless of age, expressed as a percentage of the population of official secondary education age. GER can exceed 100% due to the inclusion of over-aged and under-aged students because of early or late school entrance and grade repetition.
Bild einbetten:
schließen