Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Stock market capitalization, percent of GDP: Средната стойност за г. е 80.7 percent. Най-високата стойност е в Хонконг: 995.05 percent, а най-ниската стойност е в Нигерия: 7.35 percent. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Stock market capitalization, percent of GDP.
Bild einbetten:
schließen